Uitgesproken klare taal bij de napperon-rechter


Klare taal, klare taal, klare taal, galmt het door rechterlijk Nederland. Het idee dat de rechtspraak duidelijker, begrijpelijker en toegankelijker moet is niet meer te stoppen. En de –  bijna honderdjarige – geeft het goede voorbeeld, aldus Jacco Janssen in deze amuse.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H. Janssen

Verschijning: Maart 2018

Archiefcode: AA20180190

begrijpelijke rechtspraak klare taal mondeling vonnis politierechter

Metajuridica Rechtspleging

Opinie Amuse

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen