Resultaat 121–132 van de 183 resultaten wordt getoond

Poten om op te staan

V. Tweehuysen

Post thumbnail Zou het denkbaar zijn om dieren rechtssubjectiviteit toe te kennen? In deze amuse onderzoekt Valérie Tweehuysen de (on)mogelijkheden.

Opinie | Amuse
mei 2020
AA20200438

Procederen tegen een dood lichaam

E.J.M.F.C Broers

In dit artikel wordt aan de hand van de vroegere strafbaarstelling van zelfmoord en daarbij op te leggen straf beschreven hoe het strafrecht zich ontwikkeld heeft tot een 'schuld strafrecht'. In het artikel komt de rechtspleging van de 17de eeuw aan bod en ook de wijze van straffen.

Opinie | Amuse
oktober 2008
AA20080690

Pronken met andermans veren: vier manieren om over plagiaat te spreken

C.J.M. Schuyt

Post thumbnail

Om aan te geven hoe ongelooflijk leuk een juridische studie kan zijn beschrijft Kees Schuyt vier manieren om over plagiaat te spreken.

Opinie | Amuse
september 2016
AA20160578

Proportionaliteit en abstractie van gegevensverwerking

B.P.F. Jacobs

Post thumbnail Proportionaliteit ziet op een redelijke verhouding tussen een inbreuk en het nagestreefde doel. In de praktijk zijn proportionaliteitsafwegingen lastig bij de verwerking van grote hoeveelheden persoonsgegevens, zeker wanneer de uiteindelijke uitkomst niet, of slechts in een enkel geval, tot personen herleidbaar is. Deze amuse stelt een nieuw begrip voor dat zijn nut zou kunnen hebben bij proportionaliteitsafwegingen: abstractie van de verwerking.

Opinie | Amuse
april 2023
AA20230246

Radicalisering naar gewelddadig extremisme

Het belang van de democratische rechtsstaat

K. van den Bos

Post thumbnail

‘Het moet radicaal anders, want zo gaat het niet goed!’ Wie heeft dat niet eens gedacht? Het kan inderdaad goed zijn om soms het roer radicaal om te gooien. Maar waar ligt hierbij de grens? Die grens ligt voor een belangrijk deel bij de democratische rechtsstaat. Opkomen voor en versterken van die rechtsstaat vormt daarom een belangrijke opdracht.

Opinie | Amuse
december 2021
AA20211062

Recht en onverantwoordelijkheid: Groninger gas en het panopticon van de moderne netwerksamenleving

L. van den Berge

Post thumbnail

In deze korte amuse stelt Lukas van den Berge een bij uitstek hedendaagse wijze waarop het recht verantwoordelijkheden toedekt centraal: de moderne mode van publiek-private samenwerking en ‘multilevel governance’ waarbij publieke verantwoordelijkheden vaak zoekraken in de horizontaal georganiseerde bestuursnetwerken waarin publieke machtsuitoefening vandaag de dag veelal is ingebed.

Opinie | Amuse
mei 2018
AA20180358

Recht en verdriet

F.B. Bakels

In deze amuse wordt door Bakels ingegaan op moeilijke spanningen tussen verdriet en recht. Veel emotionele zaken moeten rationeel beoordeeld worden wat erg moeilijk is. Er wordt vooral ingegaan op verschillende zaken rondom aansprakelijkheid voor overlijden of het gehandicapte geboorte. (vegl: HR 30-06-1978 NJ 1978,685; HR 09-10-1998 NJ 1998,853; HR 18-03-2005 RvdW 2005,42).

Opinie | Amuse
september 2006
AA20060568

Rechten schenden vanaf de zeepkist

Ch. Alberdingk Thijm

De opkomst van internet en cameratelefoons brengt een grote meningsuiting op internet met zich mee die vaak gepaard gaat met een schending van rechten van de afgebeelde of benoemde persoon.

Opinie | Amuse
december 2006
AA20060855

Rechten van de mens

W.J.M. van Genugten

Post thumbnail

De normen op het terrein van de rechten van de mens krijgen via (semi-)rechterlijk en politiek toezicht een steeds scherpere, vaak universele inhoud. De praktijk is echter weerbarstig en vraagt naast een debat over de universaliteit van de normen om steeds meer aandacht voor processen van universalisering, ter ontrafeling van alle obstakels die aan realisering van de rechten van de mens in de weg staan. En Nederland/westerse wereld: vergeet vooral de balk in het eigen oog niet.

Opinie | Amuse
januari 2015
AA20150006

Rechter en politiek: kunstenaarsregeling onverbindend

L.F.M. Verhey

Post thumbnail De machtsverhoudingen tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht zijn voortdurend in beweging. Daarbij ontstaan soms spanningen die door het staatsrecht in goede banen geleid kunnen worden. In deze amuse laat Luc Verhey ons dit zien aan de hand van de Wet intrekking van de Wet werk inkomen kunstenaars.

Opinie | Amuse
april 2012
AA20120248

Rechters, advocaten en hookers

J.S. Kortmann

Post thumbnail Hoe dienen advocaten en rechters hun juridische argumentatie te presenteren in woord en geschrift? Jeroen Kortmann beschrijft enkele kleurrijke voorbeelden uit binen- en buitenland.

Opinie | Amuse | Opiniërend artikel
mei 2012
AA20120336

Rechtmatigheid en behoorlijkheid

P. Rijpkema

In deze amuse wordt door de auteur in gegaan op de verhouding tussen de toetsingsnorm (behoorlijkheid) die de 25-jarige Nationale ombudsman hanteert bij haar oordeel en de rechtmatigheidstoetsing.

Opinie | Amuse
december 2007
AA20070931

Resultaat 121–132 van de 183 resultaten wordt getoond