Amuse

Resultaat 25–36 van de 186 resultaten wordt getoond

De Berg en Dalse watertorenarresten

L.C.A. Verstappen

Dit artikel gaat over hinder van buren en misbruik van bevoegdheden.

Opinie | Amuse
september 2004
AA20040590

De downloadboete

A. Ringnalda

Post thumbnail Grote kans dat u wel eens iets downloadt zonder daarvoor te betalen: muziek, films, boeken. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking doet aan filesharing. Mag dat? Allard Ringnalda gaat in op deze vraag in zijn amuse ‘De downloadboete’.

Opinie | Amuse
oktober 2012
AA20120700

De eeuwige lamp van Oldenzijl

E. Koops

Post thumbnail In Zwitserland doet men na 700 jaar het licht uit, maar in Nederland brandt de lamp van de oude zakelijke rechten op sommige plaatsen lustig. Ze overleefden de Bataafse Staatsregeling en de invoering van het oude en nieuwe BW. Voor hoe lang nog, vraagt Koops zich af. En: moet dat soort rechten misschien als erfgoed worden gekoesterd?

Opinie | Amuse
maart 2013
AA20130184

De feminile pozie van het ondernemingsrecht

H. Willems

Aan de hand van de beschrijving van de tasjesoorlog-rechtszaak (Louis Vuitton - Gucci) wordt beschreven dat casus van een arrest vaak potisch is, maar dat deze achtergrond dikwijls niet naar voren komt.

Opinie | Amuse
september 2007
AA20070631

De governance van familiebedrijven

Aandeelhoudersovereenkomst of statuten als verbindende schakel tussen familie en onderneming

G.J.H. van der Sangen

Post thumbnail Familiebedrijven zijn anders dan andere ondernemingen, zo legt Ger van der Sangen uit in deze amuse. Een aparte rechtsvorm of corporate governance code hebben zij echter niet. Zou dat wel toegevoegde waarde hebben?

Opinie | Amuse
juni 2020
AA20200526

De gulden regel voor persoonsgegevens

B.H.M. Custers

Post thumbnail Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 zijn bedrijven in rep en roer, want als zij niet zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan, kan hen dit op hoge boetes komen te staan. Maar door de complexiteit en de open normen in de AVG, weet niemand werkelijk wanneer écht aan de regels is voldaan. In deze amuse stelt Bart Custers voor de AVG in te vullen aan de hand van de ‘gulden regel voor persoonsgegevens’.

Opinie | Amuse
september 2022
AA20220614

De kunst van het kiezen

E. Manunza

Post thumbnail

Bij de inrichting van aanbestedingsprocedures dienen aanbesteders vele keuzes te maken. De laatste aanbestedingsrichtlijnen uit 2014 hebben deze keuzemogelijkheden verruimd. De slechte scores die het EU rapport Single Market Scoreboard, Performance in the Public Procurement Area over het jaar 2016 voor Nederland toont, rechtvaardigen de vraag of aanbestedende diensten niet met te veel keuzes worden belast en of het niet beter is om meer keuzes door de wetgever te laten maken.

Opinie | Amuse
december 2017
AA20170962

De lange arm van de fiscus strekt tot in de Gouden Kooi

J. Streek

Ken je ze nog: Natasia en Terror-Jaap? De twee opmerkelijke deelnemers aan het aan het tv-programma ‘De Gouden Kooi’ van het heengegane Talpa. De Surinaamse Natasia liet haar kinderen in de steek om in de kapitale villa te gaan wonen. En Terror-Jaap ging er van door met de hoofdprijs van € 1.351.000. Beide deelnemers gingen na afloop van het programma in 2008 gewoon door met ruziemaken. Natasia met het UWV en Terror-Jaap met de fiscus. De zaak van Jaap werpt een nieuw (fiscaal) licht op Natasia’s deelname aan het omstreden tv-programma.

Opinie | Amuse
februari 2011
AA20110088

De letter van de wet

W.J. Zwalve

In de presidentieel monarchisch Romeinse samenleving stonden er zeer strenge straffen op de moord door een slaaf. In een geval rondom Pedanius kwam de vraag op of de straf wel naar de letter van de wet diende te worden uitgevoerd of dat er rekening moest worden gehouden met de omstandigheden van het geval.

Opinie | Amuse
oktober 2007
AA20070725

De menselijke gedraging als voorwaarde voor strafrechtelijke aansprakelijkheid

Wat dierenprocessen en artikel 51 Sr ons vertellen over het strafrecht in een wereld vol AI

J.H.B. Bemelmans

Post thumbnail Dat de geschiedenis van de menselijke gedraging als voorwaarde voor strafbaarheid wordt uiteindelijk niet in de eerste plaats bepaald door ons mensbeeld, maar vooral door de maatschappelijke en de sociale context waarin het strafrecht fungeert, legt Joeri Bemelmans uit in deze amuse.

Opinie | Amuse
januari 2024
AA20240006

De Nederlandse Grondwet: hoofdgerecht of bijgerecht?

P.A.J. van den Berg

Post thumbnail In veel landen vormt de Grondwet het hoofdgerecht op het juridische menu. De Grondwet wordt daar niet slechts gezien als een document waarin de organisatie van de staat wordt geregeld, maar ook als een plek waar de normatieve grondslag van de samenleving beschreven staat. Lezing van de Nederlandse Grondwet van 1983 leert al snel dat deze eerder bijgerecht dan hoofdgerecht is.

Opinie | Amuse
maart 2011
AA20110168

De Nederlandse implementatie van het UNESCO Verdrag – best of two worlds or wishful thinking?

K.R.M. Lubina, H.E.G.S. Schneider

Post thumbnail De kunstmarkt is altijd al grensoverschrijdend geweest. Met de steeds verdergaande globalisering is ook de kunstmarkt alsmaar internationaler geworden. Deze trend is echter niet alleen waar te nemen bij de reguliere of legale handel maar ook in het illegale circuit. De illegale handel in kunst en antiquiteiten is een winstgevende zwarte markt en wordt steeds vaker in verband gebracht met de handel in drugs en vuurwapens. Eén van de gevolgen van deze internationalisering is dat juristen in toenemende mate geconfronteerd worden met vragen over de rechtmatigheid van bezit en eigendom van kunstvoorwerpen en antiquiteiten.

Opinie | Amuse
februari 2010
AA20100080

Resultaat 25–36 van de 186 resultaten wordt getoond