Van het openbaar lichaam Sint Eustatius naar een onafhankelijk Statia?


Begin februari van dit jaar kwam Sint Eustatius in het nieuws omdat het onder curatele werd geplaatst. Naar aanleiding daarvan werd in de media de vraag gesteld of dit bovenwindse eiland niet beter onafhankelijk kon worden. Betoogd wordt hier dat het verlenen van onafhankelijkheid aan Caribische delen van het Koninkrijk volkenrechtelijk geen eenvoudige opgave is. Er wordt daarom voor gepleit om de idee van opsplitsing van het Koninkrijk te laten varen. De aandacht kan beter gericht worden op het verbeteren van de verhoudingen tussen de verschillende delen van het Koninkrijk.
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. van den Berg

Verschijning: juni 2018

Archiefcode: AA20180446

Antillen dekolonisatie Koninkrijk onafhankelijkheid Sint Eustatius wanbeleid eilandbestuur

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Amuse