Met de billen bloot

De (grensoverschrijdende) informatieplicht in het beslag- en executierecht


Een schuldeiser moet soms zelf op zoek naar voor verhaal vatbare vermogensbestanddelen van een schuldenaar. De vraag dringt zich op of het niet veel makkelijker is als de schuldenaar wordt verplicht te vertellen of, en zo ja, waar hij bronnen van inkomsten en vermogen heeft. Kan een schuldenaar worden verplicht openheid te geven over zijn inkomens- en vermogenspositie in Nederland en daarbuiten? Of mag de schuldenaar dit weigeren met een beroep op privacy of een variant op het nemo-tenetur-beginsel? Deze vragen geven aanleiding voor een korte ronde langs de wettelijke en buitenwettelijke informatieplichten in het Nederlandse beslag- en executierecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J. Krzeminski

Verschijning: mei 2022

Archiefcode: AA20220350

3:276 BW beslag executie inkomsten nemo tenetur privacy schuldeiser schuldenaar vermogen

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Opinie Amuse