Moord en doodslag in het aansprakelijkheidsrecht


Artikel waarin de auteur ingaat op de mogelijkheden voor de nabestaanden van een slachtoffer van een ernstig misdrijf zoals moord of doodslag via een civielrechtelijke procedure schadevergoeding te vorderen voor het geleden leed. De auteur betrekt in zijn artikel de huidige stand van de rechtspraak en het BW en geeft zijn eigen mening.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.D. Lindenbergh

Verschijning: september 2008

Archiefcode: AA20080598

aansprakelijkheid genoegdoening geweldsmisdrijf smartengeld trauma

Burgerlijk recht VermogensrechtStrafrecht en criminologie

Opinie Amuse