Omgangsvormen en het burgerlijk recht


In dit artikel wordt ingegaan in hoeverre fatsoensnormen en omgangsvormen al dan niet afgedwongen kunnen worden. De auteur komt de conclusie dat dit alleen mogelijk daar waar de norm een rechtsplicht inhoudt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. Memelink

Verschijning: november 2008

Archiefcode: AA20080778

betamelijkheid fatsoen maatschappelijk handelen normen onrechtmatige daad

Burgerlijk recht

Opinie Amuse