‘Alles afwegende….’ (Digitaal boek)

Bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie 22 juni 2007 te Rotterdam


‘Alles afwegende …’ is een bundeling van de bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie dat is gehouden op 22 juni 2007 aan de Juridische Faculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De bijdragen bieden een goed inzicht in de stand van zaken in het onderzoek naar juridische argumentatie in Nederland.
De bundel illustreert dat argumentatief taalgebruik in het recht een bepalende rol speelt, zoals bij de totstandkoming van wetgeving en bij de rechtvaardiging van rechterlijke beslissingen.
In verschillende contexten wordt over die argumentatie gedebatteerd: in de media bij bewijsvragen in het strafrecht, in de politiek over Europese regelgeving of in de raadkamer van een rechterlijk college over de oorzakelijke verbanden in aansprakelijkheidsclaims.
Het onderzoek naar juridische argumentatie omvat zowel descriptieve als normatieve benaderingen, en betreft onder meer de inzet van interpretatiemethoden, de methode van belangenafweging, de retorica en de poëtica, maximalistische of minimalistische strategieën bij de motivering van cassatierechtspraak, logische en cognitieve modellen en het pragma-dialectisch perspectief.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.