De hbo-juristen en de togaberoepen


In dit artikel pleit de auteur voor een grotere waardering voor hbo-juristen. Volgens de auteur kunnen hbo-juristen die daarna een master hebben gevolgd aan de universiteit in de veranderende juridische praktijk goed gebruikt worden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Hupperetz

Verschijning: Oktober 2008

Archiefcode: AA20080754

academisch niveau HBO-rechten opleiding togaberoepen

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Opinie Opiniërend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen