De examinator getoetst


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de terugkomst van de marginale toetsing bij het College van Beroep van Examens dat onder meer oordeelt over waargenomen fraude door examinators tijdens tentamens.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.S. Kortmann, K. Schrijvers

Verschijning: maart 1995

Archiefcode: AA19950167

examinator fraude marginale toetsing onderwijs surveillanten tentamen uitsluiting

Staats- en bestuursrecht Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Opinie Redactioneel