De juridische opleiding in een internationale context


Artikel over de toekomst van de rechtenstudie waarbij er ook gekeken wordt naar buitenlandse opleidingen in de rechtsgeleerdheid zoals Engeland, België, Duitsland en de Verenigde Staten. Aan bod komen onder meer selectie, internationalisering en de invulling van de rechtenstudie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.S. Kortmann, M. Thöenes

Verschijning: oktober 1995

Archiefcode: AA19950775

academische vorming beroepsopleiding curriculum internationalisering selectie studie

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel