Internationaal en Europees privaatrecht

Resultaat 313–324 van de 345 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (230) Internationaal vermogensrecht

The Merchant of Venice

M.V. Polak

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal privaatrecht waarbij de hoofdvraag is welke rechtsstelsels bij deze casus van toepassing zijn naar Nederlands internationaal privaatrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1994
AA19940051

Rechtsvraag (237) IPR-Burgerlijk procesrecht

Conservatoir beslag zeeschepen

R.J.C. Flach

Rechtsvraag op het grensvlak van het burgerlijk procesrecht en het internationaal privaatrecht. De vraag is welke rechter bevoegd is om internationale beslag op zeeschepen te leggen.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1994
AA19940858

Ruimte & tijd

Conflit mobile in het IPR-goederenrecht

J.A. van der Weide

Post thumbnail In open economieën zoals de Nederlandse, doet zich een voortdurende migratie van goederen voor, waarbij goederen van het ene land (rechtsstelsel) naar het andere land (rechtsstelsel) worden verplaatst. Door deze ruimtelijke mobiliteit ontstaan rechtsconflicten die hun oplossing vinden in het leerstuk van het conflit mobile of Statutenwechsel. Wat behelst dit leerstuk, waarin de dimensies van ruimte en tijd elkaar complementeren?

Opinie | Amuse
januari 2020
AA20200006

Samenloop in Europees privaatrecht

R. de Graaff

Ruben de Graaff promoveerde op 9 september 2020 aan de Universiteit Leiden met een proefschrift over samenloop in het Europees privaatrecht. In deze bijdrage vertelt hij over zijn onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2021
AA20210417

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Samenloop van burgerlijke en religieuze rechtsgang bij huwelijkse gevangenschap

S. Rutten

Susan Rutten gaat in op de mogelijkheid voor vrouwen om via het civiele recht aan huwelijkse gevangenschap te ontkomen. Tot nu toe is dat veelal via een kort geding-procedure aangespannen op grond van onrechtmatige daad; onder toekomstige wetgeving kan dit als nevenvoorziening bij een echtscheidingsverzoek. Op basis van rechtspraak van de Hoge Raad geldt een […]

Selected Pallas Lectures 1995-2000 (Digitaal boek)

Speeches delivered on the occasion of opening- and graduation ceremonies of the international postgraduate course 'Pallas LL.M. in European Business Law'.

CPO

Post thumbnail Speeches delivered on the occasion of opening- and graduation ceremonies of the international postgraduate course 'Pallas LL.M. in European Business Law'.

9789069164090 - 19-08-2001

Something old, something new, something borrowed, something blue?: de bevoegdheidsregels voor contractuele geschillen van het EEX

Falco Privatstiftung c.s./Weller-Lindhorst

M.V. Polak

Hof van Justitie Europese Gemeenschap 23 april 2009, zaak C-533/07, ECLI:EU:C:2009:257 (Falco Privatstiftung c.s./Weller-Lindhorst) Arrest van het HvJ EG over de bevoegdheidsregels voortvloeiend uit de EEX-verordening waarbij het Hof de volgende rechtsregels uitspreekt: Een overeenkomst waarbij de houder van een recht van intellectuele eigendom zijn medecontractant het recht verleent om tegen vergoeding gebruik te maken van dat recht, is geen overeenkomst voor de verstrekking van diensten in de zin van artikel 5 aanhef en onder 1, onderdeel b, tweede gedachtestreepje, EEX-verordening. Verder overweegt het HvJ EG dat voor de bevoegdheidsverdeling bij zo een overeenkomst aangesloten moet worden bij de rechtspraak van het HvJ EG inzake art. 5 lid 1 EEX. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2009
AA20090400

Taking Behaviour Seriously: Regulating European Contract Law

G. Low

Post thumbnail Gary Low successfully defended his PhD thesis European Contract Law between the Single Market and the Law Market: A Behavioural Perspective at Maastricht University on 2 December 2011. His promotor was J.M. Smits. In this article he discusses his conclusions.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2012
AA20120960

Tegenstanders versus voorstanders van kernenergie

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 22 september 2020, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742 (Republiek Oostenrijk tegen Europese Commissie)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2021
AA20210181

Terug bij af met Aarhus

A.C.M. Meuwese, M. Stremler

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 13 januari 2015, gevoegde zaken C-401/12 P tot en met C-403/12 P, ECLI:EU:C:2015:4 (Raad van de Europese Unie, Europees Parlement en Europese Commissie/Vereniging Milieudefensie en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht) en
Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 13 januari 2015, gevoegde zaken C-404/12 P en C-405/12 P, ECLI:EU:C:2015:5 (Raad van de Europese Unie en Europese Commissie/Stichting Natuur en Milieu en Pesticide Action Network Europe)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2015
AA20150396

The Principles of European Contract Law and Dutch Law

A Commentary

D. Busch, E.H. Hondius, H.J. van Kooten, H.N. Schelhaas, W.M. Schrama

Post thumbnail This publication is the first to provide a systematic overview of the Principles of European Contract Law in comparison with Dutch contract law as a whole. The book is concise and because of its structure it is easily accessable.

9789069164229 - 01-06-2002

The Principles of European Contract Law and Dutch Law (Digitaal boek)

A Commentary

D. Busch, E.H. Hondius, H.J. van Kooten, H.N. Schelhaas, W.M. Schrama

Post thumbnail This publication is the first to provide a systematic overview of the Principles of European Contract Law in comparison with Dutch contract law as a whole. The book is concise and because of its structure it is easily accessable.

9789069164229 - 01-06-2002

Resultaat 313–324 van de 345 resultaten wordt getoond