Samenloop van burgerlijke en religieuze rechtsgang bij huwelijkse gevangenschap

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Susan Rutten gaat in op de mogelijkheid voor vrouwen om via het civiele recht aan huwelijkse gevangenschap te ontkomen. Tot nu toe is dat veelal via een kort geding-procedure aangespannen op grond van onrechtmatige daad; onder toekomstige wetgeving kan dit als nevenvoorziening bij een echtscheidingsverzoek. Op basis van rechtspraak van de Hoge Raad geldt een aantal criteria voordat de man door niet mee te werken aan de religieuze scheiding een onrechtmatige daad pleegt. Een punt dat door Rutten daarbij meer in detail onderzocht wordt, is de vraag welke maatstaf geldt voor de bezwaren van de man tegen het meewerken aan de scheiding die door de vrouw geïnitieerd is.