Rechtsvraag (230) Internationaal vermogensrecht

The Merchant of Venice


Rechtsvraag op het gebied van het internationaal privaatrecht waarbij de hoofdvraag is welke rechtsstelsels bij deze casus van toepassing zijn naar Nederlands internationaal privaatrecht.