Terug bij af met Aarhus


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 13 januari 2015, gevoegde zaken C-401/12 P tot en met C-403/12 P, ECLI:EU:C:2015:4 (Raad van de Europese Unie, Europees Parlement en Europese Commissie/Vereniging Milieudefensie en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht) en
Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 13 januari 2015, gevoegde zaken C-404/12 P en C-405/12 P, ECLI:EU:C:2015:5 (Raad van de Europese Unie en Europese Commissie/Stichting Natuur en Milieu en Pesticide Action Network Europe)

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.C.M. Meuwese, M. Stremler

Verschijning: mei 2015

Archiefcode: AA20150396

Hof van Justitie Europese Unie 13-01-2015 (ECLI:EU:C:2015:5) zaaknummer: C-404/12 P, C-405/12 P,
Hof van Justitie Europese Unie 13-01-2015 (ECLI:EU:C:2015:4) zaaknummer: C-401/12 P t/m C-403/12 P

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie