Het nieuwe huurrecht: afbraak of een goede fundering?


Auteurs gaan in op de belangrijkste wijzigingen in het huurrecht wat betreft de verhuur van woonruimte naar aanleiding van wetsvoorstel 26 089. In titel 7.4 BW wordt veel van het bestaande huurrecht ge(her)codificeerd, maar
belangrijke wijzigingen betreffen de gebrekenregeling, veranderingen en toevoegingen door de huurder, dringende werkzaamheden en renovatie. Auteurs geven een overzicht van de parlementaire geschiedenis en het commentaar op het wetsvoorstel uit praktijk en wetenschap.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.R. Damminga, B. Degelink

Verschijning: oktober 2002

Archiefcode: AA20020752

huurrecht wetgeving wijziging

Burgerlijk recht Huurrecht

Annotaties en wetgeving Wetsvoorstellen