Handelsrecht

Resultaat 37–45 van de 45 resultaten wordt getoond

Passieve legitimatie uit cognossement

F.G.M. Smeele

Bespreking proefschrift. Hoofdvraag is wie er bij cognossementsvervoer tot vergoeding van ladingschade kan worden aangesproken, met andere woorden ‘whodunnit?’Auteur concludeert dat bij nader inzien de tegenstelling tussen debeginselen van partij-autonomie en derdenbescherming bij de passieve legitimatie maar eenschijnbare. Zeer wel kunnen deze uitgangspunten met elkaar in harmonie gebracht worden, namelijkwanneer aan het contractuele aspect in de verhouding tussen vervoerder en afzender en aan het waardepapierrechtelijke aspect tussen vervoerder en derde-houder beslissende betekenis wordt toegekend.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 1998
AA19980919

Rechtsvraag (273) privaatrecht

Een pand van stand

H.J. Snijders

Rechtvraag waarbij het pandrecht centraal staat.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1998
AA19980789

Rode draad: financiële markten en instellingen

Inleiding

B. Emmerig, C. Hupkes, J. Melis, P. Roos

In deze bijdrage wordt een inleiding gegeven bij de rode draad van 1988 `financiële markten en instellingen´.

Overig | Rode draad | Financiële markten en instellingen
maart 1988
AA19880162

Van CETA naar het EU-Mercosur-handelsverdrag: greenwashing of gouden standaard?

W.Th. Douma

Post thumbnail De Comprehensive Economic & Trade Agreement (CETA) zou een gouden standaard vormen, ondanks vage en niet-afdwingbare milieu- en sociale bepalingen. Ook kunnen aan Canadese investeerders via Investeerder-Staat Geschilbeslechting hoge schadevergoedingen worden toegekend vanwege niet-discriminerende milieu- en andere maatregelen in het algemeen belang. Zonder aanpassingen vormt het verdrag daarom geen geschikte basis voor een EU-Mercosur-handelsverdrag.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200684

Verwarring is de grondslag van al het wetenschappelijk denken

Interview met prof.mr. H.C.F. Schoordijk

E. Florijn, I. Reuder

Een interview met professor mr. H.C.F. Schoordijk over onder andere zijn opvattingen over het hedendaagse onderwijs in het (pri­vaat)recht, zijn ideeën over privaatrechtelijke rechtsvindingstheorieën, zijn mening over het Nieuw Burgerlijk Wetboek en de verhouding tussen de bijdragen aan de rechtsontwikkeling van enerzijds de universiteiten en anderzijds de rechtspraktijk.

Perspectief | Interview
juni 1991
AA19910473

Webpublicatie – Hoofdlijnen van de BV

E.A. van Dooren, E.E. Neele, H.C.A. van Winden, N.M.C. Wisse

Post thumbnail Navigeer snel en overzichtelijk door de hoofdlijnen van de BV. Je wordt op praktische wijze geleid door al die onderdelen die voor het algemene begrip van de BV van belang zijn.

Alle uitgaven | Hoofdlijnen
01-12-2021

Wet op het consumentenkrediet

J.G.J. Rinkes

Consumptief krediet wordt verstrekt door (semi-)gemeentelijke kredietbanken, sociale instellingen (bijvoorbeeld personeelsfondsen), spaarbanken, algemene en coöperatief georganiseerde banken en financieringsmaatschappijen. De nu (1988) geldende regels met betrekking tot de kredietverlening aan particulieren zijn onoverzichtelijk en inconsistent. Op 19 november 1986 is een voorstel van Wet houdende regels met betrekking tot het consumentenkrediet aangeboden aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van het verschijnen van de Memorie van Antwoord en Nota van Wijziging bij de WCK op 29 april 1988 wordt in deze bijdrage een overzicht gegeven van aard en ratio van de voorgestelde wet. Voorts worden de recente wijzigingen en aanpassingen van de WCK besproken.

Overig | Rode draad | Financiële markten en instellingen
september 1988
AA19880530

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot: van Utrecht tot Wenen

S.A. Kruisinga, L.C. Schoolderman

In de week voor Pasen heeft in het prachtige Wenen de Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot plaatsgevonden. Voor de dertiende maal organiseerde Pace University School of Law (New York), onder leiding van emeritus hoogleraar Eric E. Bergsten, deze succesvolle pleitwedstrijd voor studenten. Meer dan 150 teams afkomstig uit alle werelddelen waren afgereisd naar Wenen om hun pleitkunsten te tonen.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2006
AA20060764

Woord vooraf

J. van Dijk, E.E. Nauta, T.A. van Polanen, M.D. Reijneveld, D.B. Sander

Dit is het Woord Vooraf van de redactiecommissie bij het Bijzonder Nummer 2020 van Ars Aequi over 'Concurrentie'.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200650

Resultaat 37–45 van de 45 resultaten wordt getoond