Resultaat 13–24 van de 47 resultaten wordt getoond

Intellectuele eigendomsrechten in de GATT

R. Brohm, V. van der Chijs

Op de ministersconferentie van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), eind 1986 in Punta del Este (Uruguay), is door de deelnemende landen overeengekomen een nieuwe multilaterale onderhandelingsronde te beginnen om de internationale handel te liberaliseren. Op deze conferentie, de Uruguay-ronde genoemd, wordt bijzondere aandacht geschonken aan intellectuele eigendomsrechten. In een speciale onderhandelingsgroep wordt besproken hoe de internationale bescherming van intellectuele eigendom kan worden verbeterd. In dit artikel wordt onderzocht of het te verdedigen is dat de GATT, zijnde een overeenkomst over internationale handel, zich expliciet inlaat met bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Voorts wordt de GATT vergeleken met de World Intellectual Property Organisation (WIPO). Vanouds is het internationale systeem voor intellectuele eigendomsrechten immers het vrijwel exclusieve jachtterrein van de WIPO geweest. Wellicht is de GATT beter geoutilleerd om hervormingen op dit gebied te bewerkstelligen. Ook wordt de huidige stand van zaken in de onderhandelingen besproken. Maar allereerst zal voor een goed begrip aandacht worden besteed aan de achtergronden van de Algemene Overeenkomst zelf.

Verdieping | Studentartikel
juni 1989
AA19890535

Is economisch bewijs een garantie voor een kwalitatief beter mededingingsrecht?

R. Van den Bergh

Post thumbnail De introductie van een meer economische benadering heeft de verwachting gecreëerd dat het gebruik van economische inzichten de kwaliteit van het mededingingsrecht kan verbeteren. Ofschoon het juist is dat de economische theo¬rie kan helpen bij de interpretatie van de relevante mededingingsrechtelijke vragen is toch voorzichtigheid geboden. Economische modellen gaan uit van veronderstellingen die subjectieve keuzes impliceren. Ook moet worden gewaarschuwd voor het gebruik van empirisch bewijs wanneer de beschikbaarheid van data de uitkomst van een rechtszaak beïnvloedt.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200672

Jurisprudentie Merken- en handelsnamenrecht 1977-2018

F.G.M.M. Alsters, M.R. Fokkink, P. Teunissen

Post thumbnail De belangrijkste uitspraken van 1977 tot en met 2018 op het gebied van merken- en handelsnamenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs.

9789492766502 - 07-02-2019

juni 1988

Katern 27: Handelsrecht

B. Wessels

december 1988

Katern 29: Handelsrecht

H.A.G. Splinter- van Kan, B. Wessels

juni 1989

Katern 31: Handelsrecht

B. Wessels

december 1989

Katern 33: Handels- en ondernemingsrecht

B. Wessels

maart 1990

Katern 34: Handels- en ondernemingsrecht

B. Wessels

maart 1991

Katern 38: Handels- en ondernemingsrecht

B. Wessels

juni 1991

Katern 39: Handels- en ondernemingsrecht

M.W.E. Koopmann, B. Wessels

september 1991

Katern 40: Handels- en ondernemingsrecht

B. Wessels

juni 1992

Katern 43: Handels- en faillissementsrecht

M.W.E. Koopmann

Resultaat 13–24 van de 47 resultaten wordt getoond