Passieve legitimatie uit cognossement


Bespreking proefschrift. Hoofdvraag is wie er bij cognossementsvervoer tot vergoeding van ladingschade kan worden aangesproken, met andere woorden ‘whodunnit?’Auteur concludeert dat bij nader inzien de tegenstelling tussen debeginselen van partij-autonomie en derdenbescherming bij de passieve legitimatie maar eenschijnbare. Zeer wel kunnen deze uitgangspunten met elkaar in harmonie gebracht worden, namelijkwanneer aan het contractuele aspect in de verhouding tussen vervoerder en afzender en aan het waardepapierrechtelijke aspect tussen vervoerder en derde-houder beslissende betekenis wordt toegekend.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.G.M. Smeele

Verschijning: november 1998

Archiefcode: AA19980919

aansprakelijkheid cognossement vervoersovereenkomst

Burgerlijk recht VermogensrechtSociaal-economisch recht Handelsrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage