Handelsrecht

Resultaat 25–36 van de 45 resultaten wordt getoond

juni 1993

Katern 47: Handels- en faillissementsrecht

M.W.E. Koopmann

september 1993

Katern 48: Handels- en faillissementsrecht

C.M. van der Heijden

december 1993

Katern 49: Handels- en faillissementsrecht

B. Roest, B. Wessels

juni 1994

Katern 51: Handels- en faillissementsrecht

M.W.E. Koopmann

september 1994

Katern 52: Handels- en faillissementsrecht

C.M. van der Heijden

december 1994

Katern 53: Handels- en faillissementsrecht

M.W.E. Koopmann

Krediet financiering van bedrijfsovernames

R. Mellenbergh

Post thumbnail Een leidraad voor studenten en praktijkjuristen waarin wordt ingegaan op de belangrijkste stadia van een financieringstransactie en het opstellen van een kredietovereenkomst.

9789069167848 - 10-11-2014

Kredietfinanciering van bedrijfsovernames (Digitaal boek)

R. Mellenbergh

Post thumbnail Een leidraad voor studenten en praktijkjuristen waarin wordt ingegaan op de belangrijkste stadia van een financieringstransactie en het opstellen van een kredietovereenkomst.

9789069167848 - 10-11-2014

Markt, concurrentie en mededingingsbeleid: een economisch perspectief

E.E.C. van Damme

Post thumbnail Economisch bezien zijn markten mechanismen voor wereldwijde samenwerking en bepaalt concurrentie hoe de daaruit resulterende winst verdeeld wordt. Goede marktwerking vereist een juridisch fundament en adequate marktordening. Het mededingingsrecht dient om concurrentie levend te houden. De overheid moet bijsturen, maar hoe meer zij doet, hoe groter de kans op overheidsfalen.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200663

New Models of ‘Intelligent Investing’ for the Post-Crisis Economy

M. Fenwick, E. Vermeulen

Post thumbnail Is the coronavirus accelerating the future? Will the crisis provide a ‘tipping point’ that encourages corporations to promote socially desirable values? Or, will we simply return to business-as-usual once the memory of the crisis fades? When thinking about re-building the economy post-crisis, this article argues that investors need to be encouraged to take ‘intelligent risks’ that focus on stakeholder-oriented listed and non-listed companies. The article considers how changes in accredited investor rules could provide one mechanism for achieving this goal and describes how distributed ledger technology – blockchain and smart contracts – can add a new layer of investor protection if such rules are relaxed.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200706

Ondernemings- en effectenrecht 2023-2024

Ars Aequi Libri

Post thumbnail Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 1 oktober 2023. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

9789493333024 - 02-11-2023

Opkomst en ondergang van het handelsrecht

R.J.Q. Klomp

Auteur bespreekt in dit artikel waarin het handelsrecht, en vooral de ondergang daarvan, als gevolg van een harmonisering met het privaatrecht aan de orde komt.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juli 1998
AA19980725

Resultaat 25–36 van de 45 resultaten wordt getoond