Rechtsvraag (273) privaatrecht

Een pand van stand


Rechtvraag waarbij het pandrecht centraal staat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.J. Snijders

Verschijning: september 1998

Archiefcode: AA19980789

openbare verpanding pandrecht parate executie stille verpanding zekerheid

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Handelsrecht

Perspectief Rechtsvraag