Verwarring is de grondslag van al het wetenschappelijk denken

Interview met prof.mr. H.C.F. Schoordijk


Een interview met professor mr. H.C.F. Schoordijk over onder andere zijn opvattingen over het hedendaagse onderwijs in het (pri­vaat)recht, zijn ideeën over privaatrechtelijke rechtsvindingstheorieën, zijn mening over het Nieuw Burgerlijk Wetboek en de verhouding tussen de bijdragen aan de rechtsontwikkeling van enerzijds de universiteiten en anderzijds de rechtspraktijk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Florijn, I. Reuder

Verschijning: juni 1991

Archiefcode: AA19910473

nieuw BW prof.mr. H.C.F. Schoordijk rechtsvinding

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht HandelsrechtStudie, carrière, vaardigheden

Perspectief Interview