Resultaat 217–228 van de 248 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (176) belastingrecht

J.E.A.M. van Dijck

In deze korte rechtsvraag wordt de vraag gesteld wat de fiscale implicaties zijn van een uitkoop van kleine aandeelhouders binnen een NV.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1988
AA19880061

Rechtsvraag (182) Fiscaal strafprocesrecht

P.J. Wattel

Rechtsvraag betreffende het fiscaal strafprocesrecht. Bij beantwoording van de casus dienen onder anderen de leerstukken van détournement de pouvoir, het pressieverbod, ontvankelijkheid van het OM en het nemo debet bis vexari-beginsel.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1989
AA19890066

Rechtsvraag (185) internationaal belastingrecht

C. van Raad

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal belastingrecht waarbij de belastingplichtigheid in Nederland aan de orde komt en de vraag is voor welke inkomsten.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1989
AA19890221

Rechtsvraag (192) fiscale aspecten van schadevergoeding

J. Rensema

Rechtsvraag betreffende gevolgen voor de inkomstenbelasting bij het ontvangen van schadevergoeding. Hierbij wordt ook gevraagd naar een fiscaal-juridische beschouwing van de in de casus voorgestelde regelingen.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1989
AA19890893

Rechtsvraag (207) belastingrecht

J.W. Zwemmer

Rechtsvraag op het gebied van het belastingrecht waarbij antwoord moet worden gegeven op de fiscale gevolgen van de in de casus geschetste transacties.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1991
AA19910690

Rechtsvraag (297) Belastingrecht (schenkinsrecht)

I.J.F.A. van Vijfeijken

Rechtsvraag op het gebied van het belastingrecht, meer in het bijzonder het schenkingsrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2001
AA20010686

Regeren bij persbericht: BTW-constructies verleden tijd

L. van der Giessen-Boersma

Opiniërend artikel rondom de herziening van het BTW-stelsel waarbij het wetsvoorstel al voor veel beroering heeft gezorgd.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 1995
AA19950482

Rektifikatie Beantwoording rechtsvraag (192) fiscale aspecten van schadevergoeding

Ars Aequi Libri

Rectificatie van een eerdere beantwoording van een rechtsvraag.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1990
AA19900244

Rente-aftrek door middel van een fiscale eenheid

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 27 september 1995, nr. 30400, ECLI:NL:HR:1995:AA1668 De aankoop van een Nederlandse dochter door een daartoe opgerichte Nederlandse holding, gevolgd door de vorming van een fiscale eenheid, leidt ertoe dat de winst van de Nederlandse dochter verminderd wordt met de door de Nederlandse holding verschuldigde rente.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1996
AA19960458

Schurende machten

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 12 mei 1999, nr. 33320, ECLI:NL:HR:1999:AA2756 (Arbeidskostenforfait) De verhoging van het arbeidskostenforfait is voor belastingplichtigen die van dat forfait geen gebruik maken, in strijd met het door artikel 26 IVBPR gegarandeerde discriminatieverbod. Hiervoor bestaat geen objectieve en redelijke rechtvaardiging. De Hoge Raad gaat ervan uit dat de wetgever met de nodige spoed een wetsontwerp dat aan deze discriminatie een einde maakt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1999
AA19990668

Simon Strik

K.H.P. Bovend'Eerdt, T.A. Keijzer

Post thumbnail Nieuwe wetsvoorstellen worden omwille van hun consequenties in de praktijk vaak uitgebreid becommentarieerd. Ars Aequi sprak met Simon Strik, voormalig hoofd van het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young (EY) en voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), over bijzondere juridische ervaringen en fiscale ontwikkelingen.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
september 2014
AA20140596

Standaardvoorwaarden voor de fiscale eenheid

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 21 maart 2001, nr. 35425, ECLI:NL:HR:2001:AB0630, BNB 2001/329 De standaardvoorwaarden voor de fiscale eenheid dienen door de rechter te worden getoetst aan de wet, ongeschreven rechtsregels en algemene rechtsbeginselen. Bij constatering van strijd dient de inspecteur opnieuw te beschikken met inachtneming van de rechterlijke uitspraak.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2002
AA20020352

Resultaat 217–228 van de 248 resultaten wordt getoond