MTW/FNV Bondgenoten


Hoge Raad 29 juni 2001, nr. R01/040HR, ECLI:NL:HR:2001:AB2388, ELRO-nr. AB2388 (MTF/FNV Bondgenoten)

Het gaat in deze zaak om een kwestie die momenteel volop in de belangstelling staat: in hoeverre kan een faillissement gebruikt worden als instrument voor het terugbrengen van de personeelslasten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.D. Vriesendorp

Verschijning: april 2002

Archiefcode: AA20020260

Hoge Raad 29-06-2001 (ECLI:NL:HR:2001:AB2388) zaaknummer: R01/040HR

afvloeiing van personeel faillissementsaanvraag misbruik bevoegdheden

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie