Lening of kapitaal?


Hoge Raad 27 januari 1988, nr. 23.919, ECLI:NL:HR:1988:ZC3744, BNB1988/217 (Unilever-arrest)

Fiscale uitspraak van de Hoge Raad en daarbij behorende annotatie waarbij het volgende aan de orde komt: Voor de vraag of een geldverstrekking door een moedervennootschap aan haar dochtervennootschap als een geldlening dan wel als kapitaalverstrekking heeft te gelden, is in beginsel de civielrechtelijke vormgeving beslissend. Hierop bestaan drie uitzonderingen. Deze uitzonderingen worden in de annotatie verder besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: september 1988

Archiefcode: AA19880571

Hoge Raad 27-01-1988 (ECLI:NL:HR:1988:ZC3744) zaaknummer: 23.919

concernverhoudingen deelnemingsverlies heffingsvraagstuk kapitaal lening

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie