Niet alleen wettelijke bepaling doch ook beleidsregels kunnen in cassatie worden getoetst


Hoge Raad 28 maart 1990, nr. 25.668, ECLI:NL:HR:1990:ZC4258, RvdW 1990, 77

In deze uitspraak formuleert de belastingkamer van de Hoge Raad de volgende regel omtrent de toetsing van beleidsregels in cassatie: Ofschoon beleidsregels geen algemeen verbindende voorschriften zijn, is het, gezien de steeds gewichtiger rol die deze regels spelen in de verhouding tussen overheid en burger, wenselijk dat de interpretatie van deze regels ook in cassatie kan worden getoetst. In afwijking van vroegere jurisprudentie moeten deze regels dan ook als recht in de van art. 99 RO (oud; thans art. 79 Wet RO) worden beschouwd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: Juli 1990

Archiefcode: AA19900464

Hoge Raad 28-03-1990 (ECLI:NL:HR:1990:ZC4258) zaaknummer: 25.668

algemene regels beleidsregel leidraad administratieve boeten normstelling toetsing

Belastingrecht Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen