Resultaat 73–84 van de 100 resultaten wordt getoond

Payrolling: over duiding en verbinding

L.G. Verburg

Post thumbnail De auteur behandelt de vraag op welke feitelijke constellaties payrolling betrekking heeft. Vervolgens komt aan de orde of payrolling valt binnen de definitie van de uitzendovereenkomst in artikel 7:690 BW. Daarna volgt een beschouwing over de vraag wie de werkgever is van de gepayrollde werknemer: het payrollbedrijf of de inlener

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2013
AA20130907

Platformarbeid: bezorger van hoofdbrekens

J. Kloostra

Post thumbnail De manier waarop wordt gewerkt, verandert als gevolg van technologische ontwikkelingen. Met behulp van de techniek trachten platformen als Uber en Deliveroo de arbeidsrelatie zodanig in te richten dat platformwerkers zelfstandigen zijn. Platformarbeid roept kwalificatievragen op. Dit artikel signaleert twee knelpunten die zien op de juridische duiding van die arbeidsrelatie en de consequenties daarvan.

Opinie | Opiniërend artikel
April 2019
AA20190289

Problemen rond het ontslag op staande voete: de dringendheid, de gemaakte afspraken en de niet genoemde reden

J. Riphagen

Hoge Raad 24 februari 1995, nr. 15603, ECLI:NL:HR:1995:ZC1644, JAR 1995/67 In deze uitspraak van de Hoge Raad komt de problematiek rondom ontslag op staande voet aan de orde en dan met name het vereiste van een 'dringende reden'. In de noot bij de uitspraak wordt nog eens dieper ingegaan op het probleem rondom de dringende reden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1995
AA19950888

Reactie op ‘Draaideurconstructie exit?’

J.C. de Bruin

Reactie op een artikel waarin de wijze van het buitenspel zetten van de ontslagbescherming voor werknemers die de ener keer als uizendkracht en de andere keer als werknemer met een tijdelijk contract in dienst zijn, wordt besproken en volgens de oorspronkelijke auteur verdwijnt.

Opinie | Reactie/nawoord
Juli 1993
AA19930551

Reactie: Pensioenoverdracht en Avery-VRG

Het tekort van Van Dunné

A. Voûte

Nawoord bij een noot en reactie op een conclusie van de A-G over de pensioenoverdracht waarbij Van Dunné meent dat er iets niet klopt. Voûte volgt de artikelen van Van Dunné op de voet.

Opinie | Reactie/nawoord
Februari 1993
AA19930096

Reaktie op het redaktioneel ‘Dolk in de rug’

Inclusief Nawoord op deze reaktie

R. Polanus

Reactie op een eerder redactioneel artikel in Ars Aequi waarin aan de orde komt wat de gevolgen zijn van vrouwen die voor langere tijd afwezig zijn op het werk wegens zwangerschap en zorgzaken voor het gezin. Met een nawoord van René Klomp en Annetje Ottow.

Opinie | Reactie/nawoord
Februari 1988
AA19880081

Rechters ontslaan bij 70 jaar: leeftijdsdiscriminatie of verstandig beleid?

M. Heemskerk

Post thumbnail
Waarom verplicht met pensioen als je nog wilt doorwerken? Senior-rechter Willem Korthals Altes van de rechtbank Amsterdam dreigde eind vorig jaar de Staat met een dagvaarding tegen zijn gedwongen pensioenontslag bij 70 jaar. Zijn protest leidde tot krantenkoppen, TV- en radio-optredens en Kamervragen. In dit artikel bespreekt Mark Heemskerk de volgende twee vragen: 1) is pensioenontslag bij 70 jaar voor rechters leeftijdsdiscriminatie, en 2) is dat pensioenontslag bij 70 jaar wenselijk?

Opinie | Opiniërend artikel
April 2018
AA20180305

Rechtsvraag (189) arbeidsrecht

R.A.A. Duk

Rechtsvraag betreffende het arbeidsrecht. Onder meer de procedure bij kennelijk onredelijk ontslag dient in het antwoord te worden verwerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1989
AA19890800

Rechtsvraag (195) positieve actie en positieve discriminatie

B.P. Sloot

In deze rechtsvraag wordt ingegaan op de positieve actie en positieve discriminatie bij de diversiteit binnen een onderneming. De gemeente stelt hier strenge voorwaarden bij.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1990
AA19900402

Rechtsvraag (219) ambtenarenrecht

W.H. Schipper

Rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij met name het bestuursprocesrecht en arbeidsrecht aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1992
AA19920541

Rechtsvraag (270) privaatrecht

Suykerland BV

L.H.A.J.M. Quant, M.V. Ulrici

Rechtsvraag die in het teken staat van de Rode draad 1998 'Recht & Ethiek' waarbij een rechtsfilosofische kwestie aan de orde is bij een ontslagzaak waarbij verschillende morele kwesties een rol spelen.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Recht en ethiek
Maart 1998
AA19980221

Reïntegratie onmogelijk – toch loon doorbetalen?

J. Riphagen

Hoge Raad 17 januari 2003, nr. C01/168HR, ECLI:NL:HR:2003:AF0175, JAR 2003, 41 (Stal/UWV) Een werknemer van het GAK is na een ongeval arbeidsongeschikt geworden. Verschillende pogingen tot reïntegratie mislukken en ook het volgen van cursussen geeft onvoldoende garantie op een succesvolle herplaatsing. Onder deze omstandigheden achtte de rechtbank de werkgever niet verplicht tot herplaatsing. Toch wees de rechtbank de loonvordering van de werknemer toe, omdat het onderzoek dat duidelijk maakte dat reïntegratie in feite onmogelijk was, eerst in de loop van de procedure was afgerond.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2004
AA20040358

Resultaat 73–84 van de 100 resultaten wordt getoond