Zorgplicht vs. klachtplicht


Hoge Raad 8 februari 2013, nr. 11/05318, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, RvdW 2013, 253 (Van de Steeg, Van de Steeg Landbouwbedrijf BV/Coöperatieve Rabobank Noord-Holland Noord);

Hoge Raad 8 februari 2013, nr. 11/01920, ECLI:NL:HR:2013:BX7195, RvdW 2013, 250 (Kramer/F. van Lanschot Bankiers NV)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.H. van Boom

Verschijning: oktober 2013

Archiefcode: AA20130755

Hoge Raad 08-02-2013 (ECLI:NL:HR:2013:BX7195) zaaknummer: 11/01920,
Hoge Raad 08-02-2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY4600) zaaknummer: 11/05318

6:89 BW 7:23 BW alles-of-niets sanctionering bancaire zorgplicht ECLI:NL:HR:2013:BX7195 ECLI:NL:HR:2013:BY4600 klachtplicht Pekingeenden-arrest zorgplicht

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie