Zelfregulering in de reclame


De eerste bijdrage bij de rode draad 'Recht en reclame' gaat over zelfregulering. De basis daarvoor in Nederland is de 'Nederlandse code voor het reclamewezen'. In dit artikel wordt ingegaan op de werking van de zelfregulering en welke instrumenten daarvoor bestaan. Ook wordt gekeken of de regulering succesvol is of dat deze mogelijk nog kan verbeteren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.W.F. Verkade

Verschijning: Januari 1993

Archiefcode: AA19930014

eigen verantwoordelijkheid recht en reclame reclame code commissie tuchtrecht zelfregulering

Sociaal-economisch recht Informatierecht

Overig Rode draad Recht en reclame