Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

Advocaat en reclame

M. Wladimiroff

Met ingang van 1 januari 1989 werd een verordening van de Nederlandse Orde van Advocaten van kracht, waarbij het voor advocaten mogelijk is geworden om te adverteren. Tot dat moment was in beginsel elke vorm van publiciteit verboden geweest. De juridische spankracht van de verordening is nog onzeker. De verhouding tot het verdragsrechtelijke en het nationale commune publiciteits- en reclame-recht vraagt nog om verdere opheldering. De nieuwe regels hebben niet geleid tot een 'publicitaire boom', Amerikaanse toestanden doen zich vooralsnog niet voor. Waarschijnlijk hangt dit samen met het ontmoedigende karakter van de Verordening op de Publiciteit en het nog immer controversiële karakter van reclame in de advocatuur.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
Juli 1993
AA19930543

Beantwoording rechtsvraag (222) reclame

M. van Delft-Baas

Beantwoording van een rechtsvraag behorende bij de rode draad 'Recht en reclame'. In de casus komen ondere andere rechtsmacht, productaansprakelijkheid en de grondslag van schadevergoeding aan de orde (onrechtmatigde daad of misleidende reclame). Ook het verbod op verdere uitzending van de reclame wordt behandeld.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Recht en reclame
Juli 1993
AA19930584

De rol van de vrouw in de reclame

W. Sillevis Smitt

Noorwegen is een van de weinige landen in Europa met een wettelijke bepaling die het uitbeelden van sekse-discriminatie in reclame verbiedt. Nederland moddert wat aan met een vage en ruime bepaling die de rol van de vrouw in de reclame in goede banen moet leiden. Dagelijks worden we met reclame geconfronteerd en beïnvloedt reclame de maatschappij. De rol die de vrouw in de huidige reclame speelt, is dikwijls ergerlijk en achterhaald. Wellicht is het tijd voor verandering en kan de wettelijke regulering van Noorwegen voor ons als voorbeeld dienen.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
November 1993
AA19930796

Een economisch-juridische benadering van reclame

D.Y.M. Biemans, R.W. Holzhauer

Bijdrage bij de rode draad 'Recht en reclame' waarbij wordt ingegaan op de economische en psychologische aspecten van reclame en de verhouding met het juridische kader daarbij. Vragen als 'Is reclame per definitie misleidend, nu zij afkomstig is van een direct belanghebbende?' komen onder andere aan de orde.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
November 1993
AA19930786

Grensoverschrijdende reclame en oneerlijke mededinging

J.J.C. Kabel

Bijdrage bij de rode draad 'Recht en reclame' waarbij er wordt ingegaan op de spanning tussen het toelaten van reclame in andere landen dan waar de adverteerder vandaan komt en de bescherming van de nationale adverteerders en diens belangen. In het artikel komen aspecten van internationaal privaatrecht en harmonisering van nationale wetgeving aan de orde om antwoord te geven op de probleemstellingen.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
Oktober 1993
AA19930714

Inleiding Rode Draad ‘Recht en reclame’

S.E. Bartels, M.J. Kroeze, H. Moons

Inleiding bij de rode draad voor het jaar 1993 'Recht en reclame'.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
Januari 1993
AA19930013

Journalistieke onafhankelijkheid, adverteerders en sponsors

G.A.I. Schuijt

In dit artikel bij de rode draad 'Recht en reclame' wordt ingegaan op de regels die ingesteld zijn om de journalistieke onafhankelijkheid te waarborgen. Journalisten worden beïnvloed door commerciële partijen door snoepreisjes en andere voordelen. In dit artikel komen de regels voor de gedrukte media en de omroep aan de orde. Ook is er bij het artikel een verklarende woordenlijst opgenomen die een aantal vaktermen verklaart.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
December 1993
AA19930855

Ongewenste ongeadresseerde brievenbusreclame: aan stickers kleven nogal wat bezwaren

D.J.G. Visser

Artikel bij de rode draad 'Recht en reclame' over de zelfregulering in de reclamebranch. Er wordt ingegaan op het fenomeen van de 'ongewenst reclamedrukwerk'-stickers. Waar dit vroeger een bijzonder fenomeen was, is de sticker tegenwoordig alom aanwezig. In dit artikel wordt besproken hoe dit systeem tot stand is gekomen en welke raakvlakken het heeft met het recht.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
Februari 1993
AA19930086

Prijsvergelijkende reclame voor produkten en EEG-recht

K.J.M. Mortelmans, H.A.G. Temmink

Bespreking van een uitspraak van het HvJEG in het kader van de rode draad 'Recht en reclame' over nationale regelgeving voor het maken van reclame en het vrij verkeer van goederen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Recht en reclame
December 1993
AA19930883

Rechtsvraag (222) Reclame

M. van Delft-Baas

Deze rechtsvraag behoort tot de rode draad 'Recht en reclame' waarbij een aansprakelijkheidsvraagstuk over een reclame voor een autao aan de orde komt alvorens de reclame op televisie verschijnt.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Recht en reclame
Maart 1993
AA19930215

Reklame en overlast

E.H. Hondius

In dit artikel wordt door Hondius ingegaan op overlast door reclame en hoe deze door zelfregulering beteugeld wordt. Hondius geeft daarbij een aantal concrete voorbeelden van overlast zoals man-vrouwpatronen die niet beteugeld worden, roken en rassendiscriminatie.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
September 1993
AA19930616

Zelfregulering in de reclame

D.W.F. Verkade

De eerste bijdrage bij de rode draad 'Recht en reclame' gaat over zelfregulering. De basis daarvoor in Nederland is de 'Nederlandse code voor het reclamewezen'. In dit artikel wordt ingegaan op de werking van de zelfregulering en welke instrumenten daarvoor bestaan. Ook wordt gekeken of de regulering succesvol is of dat deze mogelijk nog kan verbeteren.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
Januari 1993
AA19930014

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond