Wijziging Ambtenarenwet 1929 ter zake van de uitoefening van grondrechten


In dit artikel wordt ingegaan op de wijziging van de Ambtenarenwet 1929 waarbij er verschillende bepalingen zijn gewijzigd om op die manier de verwezenlijking van de grondrechten voor ambtenaren te vergroten. Waar deze voorheen waren vastgelegd in algemene regelingen kent deze waarborg nu een wettelijk kader. In het artikel wordt ingegaan op de voorgeschiedenis, art. 125a Ambtenarenwet 1929 in het bijzonder, vrijheid van godsdienst, passief kiesrecht en privacy-bescherming.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J.G. van Olde Kalter

Verschijning: april 1989

Archiefcode: AA19890277

ambtenaar dienstverband grondrechten Klassieke grondrechten privacy

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Annotaties en wetgeving Wetgeving