Toont alle 5 resultaten

De overtreffende trap van ‘gelijkheid’

M.M. Dolman

Het gelijkheidsbeginsel is niet meer wat het geweest is. Ooit was het een klassiek grondrecht als alle andere; alle burgers werden geacht gelijk te zijn voor de wet, die hen moest vrijwaren van willekeur van overheidswege. Gelijkheid was formeel; zij was een attribuut van de vrije burger. Welk gebruik hij ervan maakte en maken kon deed niet terzake. Die tijd komt nooit meer terug, en gelukkig maar. Men kan gelijkheid niet proclameren en dan menen dat zij verwezenlijkt is. Mensen zijn niet gelijk, ook niet voor het recht. Integendeel, het recht onderscheidt, dus behandelt mensen per definitie als ongelijken. Dat doet het ook waar het maatschappelijke ongelijkheden beoogt op te heffen. Immers, niet langer wordt genoegen genomen met fraaie spreuken: gelijkheid is een maatschappelijk doel, dat actief verwezenlijkt dient te worden. Welke middelen heiligt dit doel?

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
Oktober 1991
AA19910897

Maart 1999

Katern 70: Rechtsgeschiedenis

J.H.A. Lokin

Levenslang in de ban?

R.J.B. Schutgens

Hoge Raad 5 juli 2016, nr. 15/00402, ECLI:NL:HR:2016:1325

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2017
AA20170119

Mediamaatjes

S. Steneker

Post thumbnail In de amuse komen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting aan de orde. De auteur stelt de vraag: Wat mag je allemaal zeggen over mensen? Daarbij worden actuele zaken betrokken zoals de zaak rondom Jort Kelder en Bram Moszkowicz.

Opinie | Amuse
Juni 2008
AA20080410

Wijziging Ambtenarenwet 1929 ter zake van de uitoefening van grondrechten

C.J.G. van Olde Kalter

In dit artikel wordt ingegaan op de wijziging van de Ambtenarenwet 1929 waarbij er verschillende bepalingen zijn gewijzigd om op die manier de verwezenlijking van de grondrechten voor ambtenaren te vergroten. Waar deze voorheen waren vastgelegd in algemene regelingen kent deze waarborg nu een wettelijk kader. In het artikel wordt ingegaan op de voorgeschiedenis, art. 125a Ambtenarenwet 1929 in het bijzonder, vrijheid van godsdienst, passief kiesrecht en privacy-bescherming.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 1989
AA19890277

Toont alle 5 resultaten