Wet wijkt voor ongeschreven recht


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 27 oktober 1994, ECLI:NL:RVS:1994:AS6053, nr. G05932786

In deze uitspraak en de daaraan gekoppelde noot staat het overgangsrecht binnen het bestuursprocesrecht centraal in een milieurechtelijke casus. Ook wordt er ingegaan op de toepassing van nieuwe wetgeving en een zeer lange behandeltijd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I.C. van der Vlies

Verschijning: juni 1996

Archiefcode: AA19960454

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 27-10-1994 (ECLI:NL:RVS:1994:AS6053) zaaknummer: G05932786

bezwaar milieuwetgeving overgangsrecht verzwaarde voorschriften

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie