Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften


In dit artikel wordt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften besproken, ook wel Wet Mulder, naar de ontwerper van de wet. In de wet wordt de strafrechtelijke sanctionering overgeheveld naar een administratiefrechtelijke vorm van verkeershandhaving. Zo een grote wijzing is, om problemen te voorkomen, gefaseerd ingevoerd in Nederland. In het artikel worden de doelstellingen van de wet, het bereik van de wet, de sancties, de bezwaar- en beroepsprocedure, de inning van boetes en de voorlopige maatregelen besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Kors

Verschijning: januari 1991

Archiefcode: AA19910057

administratiefrechtelijke handhaving overtreding sancties verkeershandhaving Wet Mulder

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Wetgeving