Vrijdag, (ge)rechtsdag! Een kijkje in de keuken van een civiele cassatieadvocaat

Over de cassatiepraktijk vóór, op en na een rolzitting van de civiele kamer van de Hoge Raad


De cassatiepraktijk speelt zich af rond de rolzitting op vrijdagochtend. Deze bijdrage gaat over de vraag wie cassatieadvocaat zijn en wat hun rol is in relatie tot cliënten en correspondenten vóór en in cassatieprocedures. Suggesties worden gedaan om deze cassatiepraktijk te verbeteren.


Advertorial

Specialisatieopleiding civiele cassatie en procesrecht 2021

In dit bijzondere opleidingstraject verbreedt en verdiept u op efficiënte wijze uw kennis van het civiel procesrecht, in het bijzonder het appel- en cassatieprocesrecht. In de specialisatieopleiding leert u op interactieve wijze onder andere: fouten in feitelijke procedures voorkomen en oplossen, de kerntaken, werkwijze en toverformules van de Hoge Raad begrijpen, de kansen van een cassatieprocedure optimaal benutten en krachtige cassatiestukken schrijven. Het opleidingsprogramma is een combinatie van theorie en praktijk en heeft als doel specialist worden in procesrecht en civiele cassatietechniek

De opleiding staat onder leiding van prof. mr. A.G. Castermans (Hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Leiden, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag)
en mr. V. Rörsch (Cassatieadvocaat LaRorsch Leiden).

Inschrijven per module is mogelijk! Bijeenkomsten vinden online plaats.

Bekijk het programma en schrijf u in.