Vredo/Veenhuis

Toont alle 3 resultaten

Doorbreking van rechtsmiddelenverboden en schending van de motiveringsplicht

F.C. Bentvelzen

Post thumbnail Rechtsmiddelenverboden zijn wetsbepalingen die de gang naar de hogere rechter voor bepaalde rechterlijke beslissingen uitsluiten. De Hoge Raad geeft specifieke ‘doorbrekingsgronden’ op basis waarvan hoger beroep en cassatieberoep ondanks een rechtsmiddelenverbod toch ontvankelijk zijn. Schending van de rechterlijke motiveringsplicht, een fundamenteel rechtsbeginsel, vormt echter geen doorbrekingsgrond. Welke redenering zit hierachter?

Rode draad | Toegang tot het recht
oktober 2019
AA20190796

Obiter dictum

De overweging ten overvloede in de hedendaagse praktijk

J.D.A. den Tonkelaar

Post thumbnail De veranderde opvattingen over de taak van de rechter kunnen een toename van overwegingen ten overvloede meebrengen. Er zijn grenzen aan de mogelijkheden die zo’n overweging biedt. Eén ervan is dat de rechter in de tekst van de uitspraak rechter blijft en zich niet uit als privé-persoon.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2019
AA20190277

Vrijdag, (ge)rechtsdag! Een kijkje in de keuken van een civiele cassatieadvocaat

Over de cassatiepraktijk vóór, op en na een rolzitting van de civiele kamer van de Hoge Raad

Toont alle 3 resultaten