Virtuele werelden: toepassing externe regulering na afweging in het licht van de magische cirkel


Na een korte inleiding in virtuele werelden en de daarbij spelende regulering, zal aan de hand van drie casus meer uitgebreid worden ingegaan op de rol die regulering in virtuele werelden speelt. De auteur maakt uitgebreid gebruik van eerdere onderzoeken op het gebied van regulering van virtuele werelden.