Vervangende toestemming tot erkenning; voorwaardelijke toestemming


Hoge Raad 30 oktober 2015, nr. 15/01266, ECLI:NL:HR:2015:3196

Personen- en familierecht. Verzoek verwekker aan rechtbank tot vervangende toestemming tot erkenning kind (art. 1:204 lid 3 BW). Door moeder aan andere man gegeven toestemming voordat verzoek bij rechtbank was ingediend, maar nadat verwekker bij brief van zijn advocaat om toestemming aan de moeder had gevraagd. Is de gegeven toestemming voorwaardelijk?