Vermenging is een vat vol tegenstrijdigheden


Wat te doen als een wel geklede vreemdeling uw wodka en vermout dooreenmengt en hevig schudt? Deze amuse over vermenging, bestanddeelvorming en zaaksvorming concludeert dat de vermenging uit artikel 5:15 BW eigenlijk iets anders is dan u dacht, en wel oneigenlijke vermenging. En passant wordt ingegaan op de geheimen van de perfecte wodka-martini.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Koops

Verschijning: december 2015

Archiefcode: AA20150962

bestanddeelvorming eigendom oneigenlijke vermenging revindicatie vermenging wodka-martini zaaksvorming Zalco

Burgerlijk recht Goederenrecht

Opinie Amuse