Verlaging van de leeftijd waarop volgens het Burgerlijk Wetboek de meederjarigheid wordt bereikt tot achttien jaren


In dit artikel wordt ingegaan op een verandering van het Burgerlijk Wetboek per 1 januari 1988 waarbij de regeling omtrent meerderjarigheid verlaagd wordt van 21 jaar naar 18 jaar. In het artikel wordt de totstandkoming van de wetswijziging besproken waarbij de parlementaire geschiedenis aan de orde komt. Vervolgens wordt er ingegaan op de voortgezette onderhoudsplicht van ouders voor hun kinderen ook na het bereiken van de 18 jarige leeftijd voorduurt ondanks dat het kind dan al meerderjarig is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I. Jansen

Verschijning: Maart 1988

Archiefcode: AA19880170

handelingsbekwaamheid meerderjarigheid onderhoud ouderlijk gezag studiekeuze

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving