handelingsbekwaamheid

Toont alle 7 resultaten

Gezondheidsrecht en ouderen, het vertegenwoordigingsvraagstuk

H.D.C. Roscam Abbing

In dit artikel komt het vertegenwoordigingsvraagstuk in het gezondheidsrecht aan de orde en dan met name waar het betrekking heeft op ouderen. Soms kan het zo zijn dat een oudere zichzelf niet meer kan verzorgen en/of vertegenwoordigen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan bestaande en speciale regelingen voor ouderen. Ook wordt heet leerstuk van de informele vertegenwoordiging en de verantwoordelijkheid van de arts behandeld.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
oktober 1988
AA19880665

Handelingsbekwaam? Geen zorg voor u

P.G.J. Wissink, S.N.P. Wiznitzer

Beschermingsmaatregelen zoals curatele, bewind of mentorschap zijn een ingreep in de juridische autonomie van de betrokkene. Ze zijn bedoeld als ultimum remedium en horen – mede gelet op het VN Gehandicaptenverdrag – slechts te worden opgelegd indien betrokkene zelf niet staat is zijn belangen adequaat te behartigen. In de praktijk blijkt het echter voor te komen dat sommige hulpverlenende instanties structureel op een beschermingsmaatregel aansturen, hetgeen onder omstandigheden leidt tot onnodige oplegging van een beschermingsmaatregel op oneigenlijke gronden.

Opinie | Redactioneel
mei 2018
AA20180355

januari 1988

Katern 25: Burgerlijk recht

C.G. Breedveld-de Voogd, A.G. Castermans

januari 1988

Katern 25: Jeugdrecht

F. van Kranen

Kinderen op de digitale snelweg – prijsschieten?

A. Bouichi, M. Zwiers

Dit redactioneel pakt de problemen aan die ontstaan doordat er steeds meer nieuwe elektronische diensten komen. Het gaat er in dit artikel over of kinderen niet beschermd moeten worden tegen het kopen van artikelen middels de nieuwe elektronische hulpmiddelen.

Opinie | Redactioneel
maart 2003
AA20030139

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Op de grens van volwassenheid

W.M. Schrama

Het achttienjarig bestaan van het UCERF is in lijn met een ander thema. Dat betreft de grens van meerderjarigheid en de daarmee samenhangende leeftijdsgrenzen. Vooral in het juridisch domein maakt het veel verschil of een persoon minder- of meerderjarig is. Alleen meerderjarigen zijn handelingsbekwaam. Toch hebben minderjarigen ook verschillende rechten en verantwoordelijkheden. Daarbij lijkt de […]

Verlaging van de leeftijd waarop volgens het Burgerlijk Wetboek de meederjarigheid wordt bereikt tot achttien jaren

I. Jansen

In dit artikel wordt ingegaan op een verandering van het Burgerlijk Wetboek per 1 januari 1988 waarbij de regeling omtrent meerderjarigheid verlaagd wordt van 21 jaar naar 18 jaar. In het artikel wordt de totstandkoming van de wetswijziging besproken waarbij de parlementaire geschiedenis aan de orde komt. Vervolgens wordt er ingegaan op de voortgezette onderhoudsplicht van ouders voor hun kinderen ook na het bereiken van de 18 jarige leeftijd voorduurt ondanks dat het kind dan al meerderjarig is.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1988
AA19880170

Toont alle 7 resultaten