Vereffening van de negatieve faillissementsboedel


Bij een Nederlandse faillissementsprocedure is de kans groot dat de schuldeisers te maken krijgen met een negatieve boedel. Als duidelijk is dat de boedel negatief is of wordt, dan moet de curator om de boedel te kunnen afwikkelen mogelijk ook nog derden (bijvoorbeeld taxateurs, reparateurs) contracteren. Hun vorderingen zijn in de regel echter ook slechts concurrente boedelvorderingen. Uiteraard is dat een weinig aantrekkelijk perspectief voor die derden, waardoor de vereffening van de boedel zal worden bemoeilijkt. Daniël Jongsma zoekt in dit artikel een oplossing voor het probleem en hij kijkt hiervoor onder andere over de grens bij onze oosterburen.