Van vakmanschap naar meesterschap


De hedendaagse rechtenopleiding heeft een sterk positiefrechtelijke inslag: in zowel onderwijs als tentaminering ligt de nadruk op kennis en toepassing van het geldende recht. Wij bepleiten een herziening van het curriculum, waarin meer aandacht is voor academische vorming en vaardigheden en die ‘zelfredzaamheid in het recht’ bevordert.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.F.M. Vulto, P.G.J. Wissink

Verschijning: december 2017

Archiefcode: AA20170959

academische vorming civiel effect meester rechtenopleiding studenten universiteit

Studie, carrière, vaardigheden BeroepOnderwijsVaardigheden

Opinie Redactioneel