Valeo-arrest


Benelux-Gerechtshof 6 november 1993, zaken A 89/1 en A 91/1, NJ 1993, 454 (Automotive Products B.V./Valeo S.A.). Ook bekend als Valeo-arrest.

Uitspraak van het Benelux Gerechtshof die volgens de annotator erg belangrijk is. Aan de orde komen de functies, strekking, concrete en beperkingen. In de noot wordt daar uitvoerig op ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Cohen Jehoram

Verschijning: januari 1994

Archiefcode: AA19940036

Benelux-Gerechtshof 06-11-1992 (ECLI:NL:XX:1992:AB9577) zaaknummer: A 89/1 en A 91/1

Benelux-Gerechtshof berperkingen merkenrecht merkinbreuk

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie