Tussen oerwoud en woestijn


De wetgever laat zich al sinds jaar en dag bijstaan door adviescolleges. Dat kan de kwaliteit van wetgeving ten goede komen. Binnen het civiele recht valt op dat een vast adviescollege is ingesteld voor een viertal rechtsgebieden. De auteurs vragen zich af ‘waarom’ en stellen onderzoek voor naar de wenselijkheid van adviescolleges voor meer ‘kernrechtsgebieden’ dan het huidige viertal.