Tien jaar T-shaped lawyer in Nederland. Een pleidooi voor corporate finance in de rechtenstudie


De T-shaped lawyer bestaat 10 jaar en dit vormt een mooie gelegenheid om stil te staan bij de vraag in hoeverre rechtenstudenten worden opgeleid tot T-shaped lawyers. Ondernemingen spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving en brengen complexe vraagstukken met zich. De jurist van de 21e eeuw heeft hard en soft skills nodig om dergelijke vraagstukken goed te kunnen analyseren. In dit redactioneel pleiten wij dan ook voor meer interdisciplinariteit in de rechtenstudie, in het bijzonder het opnemen van corporate finance in een aantal mastercurricula.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.A. Groenewoud, W.Y. Hu

Verschijning: januari 2024

Archiefcode: AA20240003

academische vaardigheden corporate finance kennis rechtencurriculum rechtenstudie T-shaped lawyer

Studie, carrière, vaardigheden

Opinie Redactioneel