T-shaped lawyer

Toont alle 3 resultaten

Juridische vaardigheden in het onderwijs: tijd voor een upgrade?

B.M.J. van Klink

Post thumbnail Hoe moet het juridische vaardighedenonderwijs er in de toekomst uitzien? Is het wenselijk dat de rechtenstudent wordt gevormd tot een T-shaped lawyer die, behalve over juridische kennis, ook beschikt over algemene kennis en vaardigheden? Ter verheldering van de discussie presenteert Van Klink een Vaardighedenkwadrant, waaruit verschillende opties voor de verdere ontwikkeling van het juridische vaardighedenonderwijs volgen.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 2020
AA20201080

Recht en Bildung: Andreas Kinneging en Johan van der Walt

Tien jaar T-shaped lawyer in Nederland. Een pleidooi voor corporate finance in de rechtenstudie

D.A. Groenewoud, W.Y. Hu

De T-shaped lawyer bestaat 10 jaar en dit vormt een mooie gelegenheid om stil te staan bij de vraag in hoeverre rechtenstudenten worden opgeleid tot T-shaped lawyers. Ondernemingen spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving en brengen complexe vraagstukken met zich. De jurist van de 21e eeuw heeft hard en soft skills nodig om dergelijke vraagstukken goed te kunnen analyseren. In dit redactioneel pleiten wij dan ook voor meer interdisciplinariteit in de rechtenstudie, in het bijzonder het opnemen van corporate finance in een aantal mastercurricula.

Opinie | Redactioneel
januari 2024
AA20240003

Toont alle 3 resultaten