Terugkerende vragen in het tuchtrecht


Bij tuchtrecht denkt men aan vormen van hoog gespecialiseerde rechtspraak binnen beroeps- of bedrijfsgroepen. Het zo makkelijk in deze zin gebruikte woord rechtspraak roept direct al een reeks vragen op en wie de ontwikkelingen in het tuchtrecht over de afgelopen decennia beziet, moet constateren dat de meeste van deze vragen hardnekkig blijven opduiken en moeilijk te beantwoorden zijn. Om de lezer het tuchtrecht niet als verzameling van los van elkaar staande regelingen, maar als een samenhangende en levende problematiek te presenteren, worden die vragen hier belicht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.D.A. den Tonkelaar

Verschijning: juli 2016

Archiefcode: AA20160564

6 EVRM beroepsethiek klager kwaliteitsbevordering openbaarheid partijproces querulant tuchtrechtspraak

Strafrecht en criminologie Tuchtrecht

Bijzonder nummer Tuchtrecht