Sport en Europees recht


Dit artikel is een aanvulling op het in maart verschenen commentaar bij het arrest Bosman.' De bijdrage beoogt een overzicht te geven van de invloed die het recht en het beleid van de Europese Unie hebben op regels en praktijken in de sportwereld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.A.G. Temmink

Verschijning: april 1996

Archiefcode: AA19960235

Bosman-arrest mededinging profvoetballers sport en recht vrij verkeer

Internationaal Europees en buitenlands recht

Overig Rode draad Sport en recht