Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond

Artikel 30 EG na het arrest Keck en Mithouard

G.J. van de Kamp

Op 24 november 1993 deed het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna 'het Hof) een prejudiciële uitspraak in de strafzaken tegen de heren B. Keek en D. Mithouard. Ondanks het feit dat het Hof met het Keck-arrest duidelijkheid heeft willen verschaffen over de reikwijdte van artikel 30 EG-Verdrag, roept het arrest ook vele nieuwe vragen op. Getracht wordt enige duidelijkheid in deze materie te brengen. Hiertoe zal met name de invloed van het Keck-arrest op reclameregelingen worden belicht.

Verdieping | Studentartikel
september 1995
AA19950660

Beantwoording rechtsvraag (232) Intellectuele eigendom-Europees recht

W.A. Hoyng

In dit artikel wordt een antwoord gegeven op de rechtsvraag die zich bevind op het snijvlak van het merk- en auteursrecht en het Europees recht. Er wordt ingegaan op merkinbreuk, vrij verkeer-bepalingen en onrechtmatige daad.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1995
AA19950070

De Britten eruit, de advocaten erin?

De gevolgen van de Brexit voor het vrij verkeer van Britse advocaten in de Europese Unie

J. van de Riet

Post thumbnail De Brexit heeft grote gevolgen voor alle sectoren van de Britse economie, waaronder de advocatuur. Deze bijdrage bespreekt de vrijverkeersrechten die Britse advocaten op dit moment genieten in de Europese Unie, waardoor zij grotendeels gelijkgesteld worden met advocaten uit de gastlidstaat en daar bovendien gemakkelijker kunnen integreren. Vervolgens wordt onderzocht welke gevolgen de Brexit heeft voor de werking van deze rechten en of er mogelijkheden zijn om even­tuele problemen te voorkomen.

Verdieping | Studentartikel
september 2020
AA20200766

De invloed van de Data Act op de verschuivende balans tussen gegevensbescherming en het vrije verkeer van data

P.T.J. Wolters

Post thumbnail De Data Act leidt op zichzelf niet tot een duidelijke versterking van het vrije verkeer van data. Zij creëert net als de Data Governance Act vooral kaders. De verplichtingen om deze kaders te gebruiken, zijn relatief beperkt. De Data Act creëert daarom vooral een brede basis waarop andere instrumenten kunnen voortbouwen.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2023
AA20230025

Discriminerende werking Noorse dividendbelasting

J.W. Zwemmer

Hof van Justitie van de Europese Vrijhandels Associatie (HvJ EVA), 23 november 2004, E-1/404, ECLI:NL:XX:2004:AV0752 (Fokus Bank AS) In dit arrest van het Hof van Justitie van de Europese Vrijhandels associatie wordt de regeling rondom de verrekening van de Noorse dividendbelasting in strijd geacht met de vrijheid van kapitaalverkeer.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2005
AA20050380

Hag II-arrest

H. Cohen Jehoram

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HVJ EG) 17 oktober 1990, zaak C-10/89 (CNL-SUCAL SA tegen HAG GF AG). Ook bekend als Hag II-arrest. In dit arrest dat een opvolger is van het HAG I-arrest uit 1974 wordt ingegaan op de verhouding tussen het nationale merkrecht en het EG-verdrag. Het HvJEG komt terug op haar eerdere uitspraken inzake de de leer van de identieke oorsprong. In de noot wordt hier dieper op ingegaan evenals op de regels rondom de vrijwillige splitsing van een merk.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1995
AA19950057

Het recht van de EU voor decentrale overheden

Een praktische handleiding voor Europabewuste provincies en gemeenten

N. Groot, B. Hessel, D. Radder, K. van der Woerdt

Post thumbnail Wanneer krijgen decentrale overheden zoals provincies en gemeenten met onderdelen van het EU-recht te maken? En hoe moeten zij daarmee omgaan? Deze praktisch handleiding geeft daarop het antwoord.

9789069168555 - 19-08-2016

Het recht van de EU voor decentrale overheden (Digitaal boek)

Een praktische handleiding voor Europabewuste provincies en gemeenten

N. Groot, B. Hessel, D. Radder, K. van der Woerdt

Post thumbnail Wanneer krijgen decentrale overheden zoals provincies en gemeenten met onderdelen van het EU-recht te maken? En hoe moeten zij daarmee omgaan? Deze praktisch handleiding geeft daarop het antwoord.

9789069168555 - 19-08-2016

december 2007

Katern 105: Europees recht

- UL Europa Instituut

juni 1992

Katern 43: Vreemdelingenrecht

J.D.M. Steenbergen

september 1996

Katern 60: Sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss

december 1997

Katern 65: Europees recht

- UL Europa Instituut

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond